• Meer 'rood' is het devies

    Hans Blomvliet
  • Kandidaten voor de Provinciale Staten in discussie.

    Nicole Kleine-Staarman
  • Een fietsknelpunt: brug Startingerweg over de A9.

    Fietsersbond Castricum

Fietsersbond zoekt steun voor ambitieus plan voor fietssnelweg

NOORD-HOLLAND Er breken gouden tijden aan voor fietshandelaren en fietsenmakers in NH. Tenminste als we de deelnemers aan het (door de Fietsersbond georganiseerde) debat tussen kandidaat Statenleden mogen geloven. Ruim baan voor de fiets; klakkeloos de auto pakken kan écht niet meer.

Nicole Kleine Staarman

Snel, in één rechte lijn, comfortabel doorfietsen van Den Helder naar Beverwijk. En dan door naar Haarlem, of bij Castricum kiezen voor Zaanstad en Amsterdam. Ook vanaf Enkhuizen of Hoorn, of andersom, wordt fietsen door Noord-Holland een feestje. Tenminste, als de provincie zich inzet om haar eigen nota 'Perspectief Fiets' uit te voeren. Gewapend met dit ambitieuze plan, beweegt de Fietsersbond zich in het strijdveld van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

DEBAT "Wat we willen bereiken? Dat iedereen superenthousiast voor de fiets wordt", luidde de introductie van Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. Woensdagavond (27 febr.) organiseerde zij een debat in het gemeentehuis van Castricum. Tien kandidaten van politieke partijen die in de race zijn voor een zetel in de Provinciale Staten, grepen deze kans om hun stem te laten horen. De raadszaal was goed gevuld met nieuwsgierige kiesgerechtigden.

FIETS Met behulp van stellingen voelde debatleider Kluit de kandidaten van onder meer GroenLinks, PvdA, CDA en VVD aan de tand. Elke partij begon met een pitch. Voor D66 voerde Marcel Steeman het woord: "We moeten mensen verleiden meer de fiets te pakken". Jeffrey Leever van de Ouderenpartij NH vroeg om meer aandacht voor de ouderen: "Er moet meer rekening gehouden worden met mensen die fysiek beperkt zijn". Hij vond steun bij Hylke ten Cate van 50Plus/PvdO. Michel Klein van de CU toonde zich voorstander van doorfietsroutes en streeft naar een groei van 25% mobiliteit op de fiets.

KOSTEN Alle partijen waren het erover eens dat fietsen, ook voor de langere afstanden, gestimuleerd moet worden. Voor de volksgezondheid, de aanpak van CO2 uitstoot en de toenemende verkeersdruk. De meningen liepen uiteen over hoeveel geld het mag kosten en waar dat vandaan komt. Voor het realiseren van een veilig en comfortabel fietsnetwerk moeten knelpunten aangepakt worden en fietspaden breder en verkeersveiliger worden gemaakt. De paden moeten geschikt en veilig zijn voor het gebruik van alle fietstypen met snelheden tot 30km. Kosten: 1 miljoen euro per km.

KEUZES Miriam van Meerten van de VVD vond niet dat de provinciale subsidie (nu 50% gemeente - 50% provincie) fors omhoog moet. "Gemeentes hebben te weinig kennis", stelde ze "Er moet meer regie vanuit de provincie komen". Daar haakten de andere partijen op in: "Meer subsidie én meer regie". Ook verzette de VVD zich tegen het verhogen van de motorrijtuigenbelasting om de aanleg van doorfietsroutes te financieren, net als de SP, 50+ en CDA. "Er is genoeg geld bij de provincie", luidde de gezamenlijke mening. "Een kwestie van keuzes maken", aldus Wim Hoogervorst (Enkhuizen) van de SP.

PONT Waar de VVD niks wilde toezeggen en alle verkeersmobiliteit belangrijk achtte, koos Nicole van der Waart van GroenLinks duidelijk voor de fiets: "Er moet een goede samenhang met het OV gerealiseerd worden. En dit mag geld kosten, want op termijn levert het veel op". Anne Mulder van de PvdD is het hier grondig mee eens. Alle partijen willen zich inzetten om de knelpunten aan te pakken om doorfietsroutes te realiseren, maar steggelden of de pont over het Noorzeekanaal bij Velsen hoogfrequent moet blijven. D66: "Als er weer via de sluis gefietst kan worden, moeten we kijken of dit nodig is". VVD: "We moeten rekening houden met de vaart". De Ouderenpartij NH wil 24/7 een pontverbinding. De CU pleit voor een fietspont erbij.

TEVREDEN Kluit is na afloop tevreden:"Het debat was van hoog niveau en het belang van de fiets is op de kaart gezet. Met de juiste mensen op de juiste plek, belooft dit veel goeds". Na de verkiezingen van 20 maart zullen we zien of ze de daad bij het woord zullen voegen.