• Fractie Tonnaer vreest verdere verloedering van voormalig hoofdpostkantoor Huesmolen

    Fractie Tonnaer
  • Voormalig Hoofdpostkantoor De Huesmolen, staat sinds 2009 leeg.

    Fractie Tonnaer

Fractie Tonnaer: 'laat gemeente postkantoor Huesmolen kopen'

HOORN Fractie Tonnaer houdt een pleidooi voor de aankoop door de gemeente van het voormalige hoofdpostkantoor bij de Huesmolen. De partij meldt dat het kantoor inmiddels sinds 2009 leegstaat en nu ontwikkeling van het heringerichte en gemoderniseerde winkelcentrum in de weg staat. 

Fractie Tonnaer meldt er het volgende over: 

"Het voormalige hoofdpostkantoor bij de Huesmolen staat sinds 2009 leeg. De verkrotting van het postkantoor heeft een negatieve uitstraling op het succesvolle winkelcentrum De Huesmolen. Door het dempen van de gracht en de nieuwe inrichting is het winkelcentrum enorm verbeterd. Het verwaarloosde en leegstaande postkantoor bij de ingang staat de verdere verbetering van het winkelcentrum in de weg.

De huidige eigenaar maakt geen aanstalten om het postkantoor op te knappen of te verkopen. Om aan deze situatie van verloedering en speculatie een eind te maken wil Fractie Tonnaer dat de gemeente Hoorn de regie neemt en ervoor zorgt dat de ontstane impasse in verbouw of verkoop wordt doorbroken.

Als het aan Fractie Tonnaer ligt koopt de gemeente Hoorn om strategische redenen het postkantoor. Dan kunnen er nieuwe stappen gezet worden naar de verbetering van winkelcentrum en omgeving, en komt er tevens een einde aan de verloedering van het postkantoor."