• Hélène de Bruijn
  • Hoorns Belang

Nieuw bestuur voor Hoorns Belang

HOORN De leden van Hoorns Belang hebben een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Renata Gravendijk (voorzitter) en Kor de Vries. De oudste lokale partij van Hoorn maakt daarmee een nieuwe start. Het oude bestuur heeft Gravendijk en De Vries voorgedragen. De ledenvergadering heeft deze voordracht unaniem overgenomen.

Hoorns Belang is al meer dan 20 jaar onafgebroken actief in de lokale politiek. Ook met de laatste verkiezingen heeft Hoorns Belang weer een zetel behaald, die door lijsttrekker Alex van der Kleij werd ingenomen. Onlangs is Alex van der Kleij overgestapt naar het CDA en heeft zijn zetel meegenomen. Hierdoor heeft Hoorns Belang geen vertegenwoordiging  meer in de Hoornse raad. In de algemene ledenvergadering van 11 december jl. is besloten om de partij voort te zetten en met
een nieuw elan toe te werken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Renata Gravendijk en Kor de Vries zijn al jaren actief en nauw betrokken bij Hoorns Belang. Renata was actief als commissie- en raadslid en Kor als commissielid. Beiden willen het gedachtegoed van Hoorns Belang voortzetten: Geen Haags gedoe, geen vastgeroeste partijdogma's, maar focus op wat het beste is voor de gemeente en haar inwoners.

Renata Gravendijk: "Hoorns Belang is de oudste lokale politieke partij van Hoorn. Uit respect voor het huidige team, de leden, alle mensen die zich in voorgaande jaren en vanaf de oprichting met de partij hebben bezig gehouden en niet te vergeten onze kiezers, zetten wij de partij vol passie voort. De voorbereiding voor de volgende verkiezingen zijn vandaag begonnen. Kor de Vries vult aan: "Het zal een moeilijke opgave worden om als partij zonder zetel van je te laten horen. Maar niets is onmogelijk. Wij als nieuw bestuur gaan er in ieder geval wel voor en zien de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat er inwoners zijn die politieke interesse hebben en zich willen aansluiten bij ons. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar bestuur@hoornsbelang.nl