• Sociaal Hoorn op campagne in winkelcentrum De Huesmolen

    Sociaal Hoorn

Nieuweling Sociaal Hoorn komt kennis maken

HOORN Het valt natuurlijk niet mee om als nieuwe partij in de gemeente bekend te worden, zodanig dat ook je kandidaat raadsleden gekend en gekozen gaan worden op 21 maart. Ook al zijn ze niet geheel onbekend met het Hoornse gemeenteraadswerk, zoals de kandidaten van Sociaal Hoorn. Die partij is met de Christen Unie en De Realistische Partij, één van de drie nieuwe partijen in Hoorn. Om meer bekendheid te krijgen voor de eigen partij en kandidaten gaat Sociaal Hoorn volop de stad in. 

Ze schreven volgend bericht over hun kennismakingsperiode met de inwoners van Hoorn: 

"Een nieuwe partij bij deze gemeenteraadsverkiezingen is Sociaal Hoorn. Deze partij is de afgelopen tijd volop bezig met kenbaar maken wie zij zijn en waar zij voor staan. De afgelopen periode hebben zij bijvoorbeeld bij diverse winkelcentra gestaan en in de binnenstad, waar u de mensen kon herkennen aan hun witte jassen en de shoppers die uitgedeeld werden.

De afgelopen weken zijn er door Sociaal Hoorn campagnebezoeken gebracht aan onder andere Sportschool Generation Gym, de Kinderkledingbank, borduuratelier About a Jacket. Er staan de komende tijd nog meer bezoeken op het programma.

Sociaal Hoorn heeft een duidelijke visie, die aansluit bij hun slogan, 'Midden in de samenleving'. De politiek moet niet voor mensen bepalen wat goed is. Alle meningen tellen en samen moet het goede voor de stad gedaan worden. Samen met de bewoners moeten er plannen gemaakt en uitgevoerd worden. Beslissingen die genomen worden door de politiek, moeten goed uitgelegd worden aan bewoners. Bestuurders moeten bij voorkeur uit de eigen stad komen. Een sociale agenda vinden zij belangrijk, omdat mensen voor elkaar moeten zorgen en elkaar moeten helpen.

Een aantal speerpunten van Sociaal Hoorn zijn:

- Mensen moeten aan een echte baan geholpen worden. Als dit niet haalbaar is, moet gekeken worden op welke manier zij dan een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. - Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen. - Overbodige regeltjes in de zorg moeten afgeschaft worden. - Voor iedereen moet er een betaalbare huur- of koopwoning beschikbaar zijn. - Er moeten in alle wijken goede sportfaciliteiten zijn. - Kunst en cultuur moet er voor iedereen zijn.

Meer informatie over Sociaal Hoorn kunt u vinden op hun website, www.sociaalhoorn.nl, of via Facebook. Als u vragen heeft, kunt u ook mailen naar info@sociaallhoorn.nl.