• Bert Roodhof

    Nicole Kleine Staarman

Opinie: 'Schaf de provincie maar af; met de gemeenten en het rijk redden we het ook wel'

REGIO Er komen weer verkiezingen aan. De overheid vertelt in spotjes dat we ons land moeten zien als een koor. 'Iedere stem draagt iets bij.' Daarom moeten we allemaal meezingen. Ik had de provincie nog nooit als koor gezien, laat staan dat ik ooit een lidmaatschap heb overwogen. De afgelopen vier jaar heb ik het koor ook nauwelijks gehoord.

Bert Roodhof

De provincie is stil. Hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries concludeert in Trouw dat provinciale bestuurders en politici amper contact hebben met de kiezers. Gedeputeerden overleggen vooral met organisaties, niet met burgers. 'Ik zie ze niet, ik hoor ze niet en weet niet wat ze doen.' Uit onderzoek van De Vries naar debatonderwerpen in de Staten van Gelderland blijkt dat er vooral wordt gediscussieerd over omgevings- en gebiedsplannen en over de interne provinciale organisatie. Overigens is er van debat vrijwel geen sprake, omdat alle partijen het eigenlijk steeds met elkaar eens zijn. In Noord-Holland zal het niet heel anders zijn. Het gevolg blijkt uit een ander onderzoek: slechts een derde van de inwoners van Noord-Holland voelt zich betrokken bij de provincie.

Het is een somber beeld. Provinciale bestuurders die over de hoofden van de burgers heen besturen, het vooral over zichzelf hebben en die niet discussiëren.

Een laatste argument voor de provinciale verkiezingen is dat ze nodig zouden zijn om daarna de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Dat argument is echter wel heel zwak. Die vijfenzeventig Eerste-Kamerleden kunnen we immers net zo goed rechtstreeks kiezen. In de negentiende eeuw pleitte Thorbecke daar al voor. Kortom, de provincie heeft geen meerwaarde meer. Beter is om provincies af te schaffen en hun wettelijke taken te laten uitvoeren door een agentschap. Dat scheelt meteen een verkiezingscircus dat door de landelijke politiek wordt gekaapt en waar steeds minder mensen of afkomen.

Dan maar niet gaan stemmen? Toch maar wel. Maar dan wel op kandidaten die hard kunnen meezingen. Kandidaten die duidelijk kunnen maken waar de provincie goed voor is, kandidaten die zonodig durven aandringen op het schrappen van een bestuurslaag die steeds nuttelozer wordt. 

Bert Roodhof woont in Castricum, is lid van D66 en schrijft iedere zaterdag op de Facebook-pagina van D66 Castricum - op persoonlijke titel - over zaken die hem bezighouden. Bovenstaande column is een verkorte versie van de column die hij op genoemde Facebook-pagina publiceerde.