• Hoorn Lokaal wil uitleg over wisseling Bibliotheek directeur

    Hoorn Lokaal

Vragen Hoorn Lokaal over directeurswissel bibliotheek

HOORN De mededeling van het bestuur van Bibliotheek Hoorn over de wisseling van directie heeft in Hoornse politiek vragen opgeleverd. Waarom zijn we als raadsfracties niet van de problemen van de bibliotheek op de hoogte gesteld, stelt fractie Hoorn Lokaal in officiële vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Dinsdagmiddag meldde het bestuur van Bibliotheek Hoorn in een persbericht dat Paul Groot per 1 februari was aangesteld als directeur van Bibliotheek Hoorn, ter vervanging van Maaike Deckers. 

Raadslid Joke van der Meij van Hoorn Lokaal is verbaasd dat ze in de Hoornse pers moet lezen over de directeurswisseling bij de Hoornse bieb. Zij schreef er de volgende brief over aan het college van B&W:  

"Geacht college,

Vandaag stond in een artikel van het NHD dat directeur van de Bibliotheek in Hoorn mevrouw Maaike Deckers is weggestuurd. Zij is met onmiddellijke ingang vertrokken.

Vanuit mijn eigen netwerk had ik al vernomen dat het niet boterde tussen mevrouw Deckers en de rest van het personeel, maar ik had geen concreet bewijs dus kon ik daar niets mee.

Gisteren kreeg ik als relatie(stichting Hoorn kunst en cultuur waar ik secretaris ben heeft een samenwerkingsverband met de bieb) een zeer summiere mail van de bestuursvoorzitter van de bibliotheek met de volgende tekst:

Geachte relatie,

Hiermee informeren wij u over de wisseling die in de directie heeft plaatsgevonden. De heer Paul Groot heeft per 1 februari 2018 de directietaken overgenomen van mevrouw Maaike Deckers. Wij danken mevrouw Deckers voor haar inzet voor Bibliotheek Hoorn.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bibliotheek Hoorn

Thom Pronk

Bestuursvoorzitter

En dan vandaag een uitgebreid artikel in het NHD maar geen woord vanuit het college. En dat bevreemdt ons. De begroting van de bibliotheek bedraagt 2 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen subsidie van de gemeente Hoorn is een verklaring vanuit het college was wel op zijn plaats geweest.

Wij hebben voor u de volgende vragen:

Hoe lang was u op de hoogte van de problemen bij de bibliotheek? Zo ja waarom heeft u de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht? Waarom moet de raad dit met een kort mailtje vanuit de Bibliotheek, en verder uit de krant vernemen? Waarom wordt de raad niet correct bestuurlijk geïnformeerd over wat er speelt? Uiteindelijk gaat het om heel veel gemeenschapsgeld, waarvoor u verantwoording aan de gemeenteraad dient af te leggen. Is er een afvloeiingsregeling afgesproken met mevrouw Deckers en wat voor gevolgen heeft dit voor de begroting? Afgelopen jaar is er sprake geweest van een enorm ziekteverzuim onder het personeel vanwege het optreden van mevrouw Deckers en zijn er zelfs mensen opgestapt. U moet daartoch iets van meegekregen hebben -waarom heeft u als subsidiegever niet eerder ingegrepen?"