• Irene Hamersma en D66 lijsttrekker Arwin Rood overhandigen het wonen op Hoorn 80 plan aan Andries Borgeld van Bo-Mij (midden)

    Bart Bakker

Wonen op Hoorn80

HOORN Dat de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen is in Hoorn goed te merken. D66 Hoorn doet deze week flink mee met de lancering van het plan Wonen op Hoorn80; het industrieterrein moet plaatsmaken voor broodnodige woningbouw is de idee.

Het idee is niet nieuw, want in de jaren '80 kwam raadslid Roger Tonnaer (toen nog PvdA-raadslid) al eens met dat idee toen Hoorn naarstig ruimte zocht voor uitbreiding; ook was er al eens idee om aan de andere zijde van de snelweg op Koggenlands grondgebied een Hoornse woonwijk te bouwen.

Het huidige D66 plan wordt door onder meer ondernemersorganisatie Westfriese Bedrijvengroep 'baanbrekend' genoemd. Passend bij een WBG-ambitie van 100.000 inwoners in Hoorn, met daarbij verplaatsing van Hoorn80 bedrijven.

D66 Hoorn schreef er het volgende persbericht over: 

"Ruimte voor woningbouw in Hoorn is schaars en de nood voor woningen hoog. Daarom is creativiteit en vindingrijkheid van inwoners en ondernemers in Hoorn hard nodig. D66 wil direct spijkers met koppen slaan en overhandigde ondernemer Andries Borgeld van Bo-Mij een voorstel voor gestapelde woningbouw aan de rand van Hoorn80. Hiervoor wil de lokale partij dit deel van het bedrijventerrein een herbestemming geven.

 

Met de ontwikkeling van Hoorn 80 ziet D66 een goede mogelijkheid om het gebied beter aan te sluiten op de ontwikkelingen van de Schelphoek en het te ontwikkelen Philipsterrein op de Holenweg. Het biedt daarmee ook mogelijkheden om Hoorn 80 een kwaliteitsimpuls te geven en de levendigheid te vergroten. Dit komt de concurrentiepositie van het bedrijventerrein uiteindelijk ook ten goede.

Ondernemer Andries Borgeld van Bo-Mij over het voorstel:

"Als ik naar de tekening kijk dan, dan denk ik dat het mooier en beter kan. Maar het initiatief om wonen op Hoorn 80 mogelijk te maken lijkt me zeker een goede. Ik zie dat natuurlijk ook in andere steden ontstaan en Hoorn 80, zeker zo vlakbij de dijk, leent zich hier uitstekend voor."

Arwin Rood, lijsttrekker voor D66 Hoorn:"Hoorn heeft een zeer eenzijdig aanbod aan huurwoningen. Daarom heeft de Hoornse gemeenteraad afspraken gemaakt met Intermaris om snel veel sociale woningbouw te realiseren. Daar bovenop is het nodig om ook in het middensegment woningen te realiseren, zodat de mensen de mogelijkheid krijgen door te stromen naar een duurdere woning. Daardoor komen weer meer sociale huurwoningen beschikbaar."

Hans Huibers, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep gaf onderstaande reactie:

"Ik waardeer het baanbrekende karakter van jullie plan. Als WBG hebben we de ambitie uitgesproken dat Hoorn moet kunnen groeien naar 100.000 inwoners. Dan moet je ook op zoek naar aantrekkelijke en karakteristieke woonlocaties. Wonen aan het IJsselmeer is een toplocatie. Aan het plan zelf zitten nog wel veel haken en ogen. Het combineren van wonen en werken klinkt aantrekkelijk, maar HN80 is een industrieel bedrijventerrein met veel productiebedrijven. Dat verdraagt zich nog niet zo gemakkelijk met bewoning. Als we dit echt willen moeten we er misschien over nadenken nog een stapje verder te gaan. Verplaatsing van het gehele bedrijventerrein. Ik bepleit dat we na de verkiezingen met gemeente, regio, bedrijvenleven en vastgoedontwikkelaars deze fundamentele discussie verder oppakken. Dit D66 plan is een goede eerste aanzet daartoe!"

D66 ziet nog meer mogelijkheden voor woningbouw

Het herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen is in de laatste periode al vaker in Hoorn toegepast bij bijvoorbeeld De Kluis, Kaap Hoorn en recent nog De Beeldhouwer. En een flexibeler bestemmingsplan maakt bepaalde vormen van wonen en recreëren ook in het gebied rondom Hoorn 80 mogelijk.

D66 ziet bijvoorbeeld ook in het omliggende water goede mogelijkheden voor andere woonvormen. In de buurt van de Schelphoek kan in navolging van Amsterdamse projecten geëxperimenteerd worden met 'tiny houses', recreatiewoningen en nautische broedplaatsen.