• Letty Chapel, Els Kooter en Annemiek Eppingbroek van Buro Flo

    Barend Hoekstra

BuroFlo denkt in oplossingen

WOGNUM Sinds januari 2015 is er in de zorg veel veranderd. Niet langer het Rijk, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Elke burger die jeugdhulp nodig heeft of ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dient nu aan te kloppen bij de gemeente. In deze periode van veranderingen is BuroFlo ontstaan, een zorgmakelaar die hulp en advies biedt bij zorgvragen.

Annette Vlaar

BuroFlo is een label van de LeekerweideGroep in Wognum, een zorginstelling die vooral bekend staat om haar ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. ,,Onze ervaring met diverse ondersteuningsvormen zijn wij gaan inzetten op een veel breder terrein, vertelt Annemiek Eppingbroek, manager van BuroFlo. ,,Denk daarbij aan ouderen met een zorgvraag, gezinnen met opvoedingsproblemen of kinderen die vastlopen op school." BuroFlo gelooft in zelfredzaamheid en streeft ernaar dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Eppingbroek: ,,Wij proberen mensen in hun kracht te zetten en dus goed te luisteren naar wat iemand echt nodig heeft. Door onze samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties en dankzij contracten met veel Westfriese gemeenten, komen wij tot goede en soms bijzondere oplossingen bij elke zorgvraag."

VERNIEUWER Naast aanbieder is BuroFlo ook vernieuwer van zorg, soms met behulp van gemeentesubsidie. Letty Chapel, projectleider: ,,Onlangs hebben wij samen met de bibliotheek in Hoorn de Formulierenbrigade opgericht, een gratis vorm van hulp bij het invullen van (digitale) formulieren. Ook hebben wij DOEN in het leven geroepen. Dit staat voor DagOpvang, Educatie en Netwerken en is bedoeld voor jongeren die het op school niet redden."

Een nieuw initiatief waar aan gewerkt wordt, is Hulp Dichtbij. Met dit project worden vrijwilligers en hulpvragers aan elkaar gekoppeld voor bijvoorbeeld hulp bij het grasmaaien of eten met een dementerende. ,,Je kunt ons eigenlijk zien als het Innovatie- en Projectbureau van de LeekerweideGroep, zegt Chapel."

ZORGADVIES BuroFlo biedt ook gratis onafhankelijke ondersteuning aan mensen die zorgadvies of informatie nodig hebben of niet weten hoe er hulp aangevraagd kan worden bij de gemeente. ,,Soms komen mensen zelf met een zorgidee dat ze samen met ons willen realiseren."