• logo EHBO

    Nat. Bond

EHBO cursus in Spierdijk

12-08-2019, 20:05 | Lezersnieuws | carla

In de huidige samenleving zijn ongevallen helaas een dagelijks voorkomend verschijnsel. Ongevallen in en rondom het huis, tijdens het uitoefenen van werk en hobby of onderweg naar school of werk.

Voor slachtoffers van deze ongevallen is het feit op zich al vervelend genoeg. Het is dan ook een hele geruststelling als in de eerste ogenblikken na het ongeval de juiste (eerste) hulp wordt verleend, in afwachting van de professionele hulp. Deze eerste hulp geschiedt vaak niet door een deskundige maar door opgeleide leken (EHBO’ers). Die zijn meestal eerder ter plekke bij een ongeval. Daarom is het belangrijk dat er regelmatig cursussen worden gegeven voor het opleiden tot EHBO-er.

 

Mocht u zelf uw EHBO-diploma willen halen, misschien had u al plannen in die richting, dan kunt u zich nu opgeven voor de komende cursus. 10 september start er weer een cursus Eerste Hulp in Spierdijk.

 

De opleiding behandeld naast de belangrijke levensreddende handelingen (waaronder REANIMATIE en AED) ook kleine ongevallen, sportletsel, botbreuken en verbandleer.

Dit kan toegepast worden bij volwassenen en kinderen.

 

Meer informatie of aanmelden.

www.ehbospierdijk-zuidermeer.nl

 

Het Bestuur EHBO-vereniging Spierdijk-Zuidermeer.