• WelWonen
  • Anita Muskee

Geen Samen(t)huis in Enkhuizen, wel negen appartementen voor 23+

ENKHUIZEN Het beoogde Samen(t)huis in de Nieuwstraat/hoek Westerstraat in Enkhuizen met zeven appartementen voor alleenstaande 50-plussers gaat niet door. Reden hiervoor zijn de hoge bouwkosten. Ook leveren de gemeenschappelijke ruimten geen huurinkomsten op. Daarom heeft Welwonen besloten om de panden te verbouwen tot 9 kleine appartementen voor 23-plussers.

Welwonen vindt het jammer dat het Samen(t)huis nu niet gerealiseerd wordt, maar gezien het tekort aan woningen voor jongvolwassenen is Welwonen tevreden met deze oplossing.
Harry Draaisma, directeur-bestuurder Welwonen: "De afdrachten van Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting aan de overheid bedragen 4 miljoen per jaar en zijn daarmee een derde van onze huurinkomsten. Het wordt voor woningcorporaties dan ook steeds moeilijker om nieuwbouw te realiseren."

Welwonen laat de bouwtekeningen aanpassen naar negen tweekamerappartementen. In overleg met de gemeente Enkhuizen wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is de verwachting dat het Enkhuizer Aannemingsbedrijf na de zomer kan starten met de verbouwing.