• www.pixabay.com

Gemeente Hoorn gaat meer mensen met laag inkomen helpen

HOORN Voor veel mensen is rondkomen niet altijd makkelijk. De gemeente Hoorn biedt daarom verschillende regelingen en tegemoetkomingen. Vanaf dit jaar komen meer mensen in aanmerking voor inkomensondersteuning als bijzondere bijstand of de sport- en cultuurstrippenkaart. Via een campagne worden inwoners gewezen op deze voorzieningen.

 De gemeente Hoorn biedt verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen en of weinig vermogen. De grens voor inkomensondersteuning is eind 2018 door de gemeente verruimd van 115 naar 120 procent van de bijstandsnorm.

Wethouder Kholoud Al Mobayed (armoedebestrijding): 'We kunnen met onze regelingen mensen met weinig geld op weg helpen. Maar we zien ook nog dat onvoldoende mensen gebruikmaken van onze voorzieningen. Daarom gaan we de komende tijd onze inkomensondersteuning via een campagne onder de aandacht brengen. In Hoorn moet iedereen kunnen meedoen.'

De gemeente brengt via sociale media, posters en flyers de voorzieningen voor inkomensondersteuning onder de aandacht. Ook maatschappelijke partners, verenigingen en scholen is gevraagd de middelen te verspreiden. Zo moeten meer inwoners worden bereikt.  Na de zomervakantie start een nieuwe fase met nieuwe methoden en doelgroepen.

De gemeente biedt verschillende regelingen, zoals bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslagen of de sport- en cultuurstrippenkaart. Kijk op www.hoorn.nl/laaginkomen voor meer informatie of bel met 0229 252200.