• Oxford Economics rapport

    Funding Circle

Investeringsbehoefte kleinbedrijf Friesland groeit harder dan elders in Nederland

21-08-2019, 10:05 | Lezersnieuws | josy

AMSTERDAM, 21 augustus 2019 – Vergeleken met andere provincies zijn Friese kleine ondernemers actiever bezig met het investeren in groei blijkt uit cijfers van Funding Circle, een online leenplatform voor kleine ondernemingen. Steeds vaker blijkt data van het platform een goeie indicator te zijn van het investeringsklimaat.

Meer groeifinanciering
Friese ondernemingen blijken juist gemiddeld meer te investeren dan in andere provincies. Uit cijfers van Funding Circle is te zien dat in de eerste helft van dit jaar de totale waarde van leningen verstrekt door het platform met 72 procent gegroeid is naar 3,8 miljoen euro.

Vergeleken met vorig jaar is de gemiddelde hoogte van een lening in Friesland zelfs met 11% gestegen naar meer dan 55 duizend euro; de hoogste gemiddelde lening in Nederland bij Funding Circle.

Voor kleine gevestigde ondernemingen is het de afgelopen jaren lastig geweest om een lening bij een bank te krijgen. De meer dan 1 miljoen Nederlandse ondernemingen zijn goed voor 60% van de economische waarde en 70 procent van de werkgelegenheid. In Friesland valt 84 procent van alle bedrijven onder het mkb.

Groot- en detailhandel
Het grootste deel -meer dan een kwart- van de leningen die via Funding Circle aan ondernemingen in de provincie zijn verstrekt zitten in de groot- en detailhandel en bestaan gemiddeld 15 jaar.

Friese winkelstraten blijken dus veerkrachtig te zijn, gelet op de toenemende investeringsbehoefte. Raar is het niet, volgens de laatste cijfers van het CBS, is het recordaantal snelgroeiende bedrijven voornamelijk te vinden in de groot- en detailhandel 1.

Stimulans voor lokale economie
De financiële dienstverlening is het afgelopen decennium sterk veranderd. Ondernemingen kijken voor zakelijke leningen steeds vaker verder dan de bank, zoals bij online leenplatformen. De Financieringsmonitor van het Ministerie van EZK verwacht dat 36% van mkb-ers in de toekomst van alternatieve financieringsvormen gebruik te zullen maken.

Leningen hebben ook een meetbare impact op de lokale economie. In April berichtte Oxford Economics 2 nog dat voor iedere uitgeleende euro er twee euro extra aan de lokale economie wordt bijgedragen. 

Dat het financieringsaanbod steeds breder wordt is daarom ook voor de economie een goed teken. Meer mogelijkheden en dus ook meer kansen voor ondernemend Nederland.

1 CBS, Nieuw record aantal snelgroeiende bedrijven. 
2 www.fundingcircle.nl/impact