• Links Yusuf Altuntas, Directeur/bestuur SIO Noord-Holland, IBS Elif School met rechts Paul Groot, directeur van Bibliotheek Hoorn.

    Bibliotheek Hoorn

Islamitische basisschool Elif kiest voor Bibliotheek Hoorn

HOORN De Bibliotheek Hoorn organiseerde in januari een symposium met als titel 'Alle kinderen aan het lezen'. Tijdens dit symposium presenteerde de bibliotheek haar nieuwe aanbod aan alle basisscholen in Hoorn onder de noemer de Bibliotheek Hoorn op School. Uitgangspunt bij dit nieuwe aanbod is gelijke kansen voor alle kinderen in Hoorn. Door een nauwe samenwerking aan te gaan met een professionele partij als de bibliotheek worden kinderen gestimuleerd om een boek te gebruiken om beter te leren lezen en taalvaardiger te worden. De islamitische basisschool Elif ondertekende onlangs het samenwerkingscontract met de Bibliotheek Hoorn.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel lezen een kans van 70% hebben om gemiddeld tot hoog te scoren op een woordenschattoets. Van kinderen die weinig lezen is dat slechts 30%. Extra motivatie is de laaggeletterdheid onder 15-jarigen die de afgelopen jaren steeg van 13,8 % naar 17,9%. Een zorgwekkende ontwikkeling. 15 tot 25 % van de leerlingen is een zeer zwakke lezer.
De heer Yusuf Altuntas, directeur van de islamitische basisschool Elif in Hoorn ondertekende onlangs het samenwerkingscontract met de Bibliotheek Hoorn. Voor de bibliotheek tekende directeur Paul Groot. "Als basisschool probeer je aan de leerlingen op het gebied van begrijpend lezen een zo effectief mogelijk onderwijs te verzorgen. Dit kun je niet alleen doen, je hebt de ouders en andere partners daarbij nodig. Als school probeer je alles uit de kast te halen om het kind beter tot zijn recht te laten komen. Wij halen alles uit de kast en de bibliotheek heeft alles in zijn kast en daardoor ontstaat er een win-win situatie voor een ieder!" aldus Altuntas.