• Klanten in de stal in IJsselstein.

    Farm&Food Communication
  • Klanten maken kennis met de koeien.

    Farm&Food Communication
  • Keurslager Jos Smal legt uit.

    Farm&Food Communication

Met de slager naar de veehouders

WEST-FRIESLAND West-Friese keurslagers brengen klanten met bus naar de boer. Met die insteek nemen drie keurslagers in West-Friesland klanten mee in de bus naar de leverancier van hun rundvlees, vleeshoudersbedrijf Edwin en Anita Heijdra. Bedoeld om klanten zicht te geven op waar het vlees dat ze bij de slager kopen vandaan komt. Woensdag 11 april was er een eerste excursie uit Noord-Holland naar het bedrijf in IJsselstein in Utrecht. 

Over het bezoek leverde Heijdra vleeshouders het volgende bericht:

"Waar komt mijn vlees vandaan, hoe hebben de dieren geleefd en is er goed voor ze gezorgd? Deze vragen stellen burgers zichzelf steeds vaker. Drie keurslagers uit West-Friesland: Timo Boon, Marc de Meijer en Jos Smal geven hun klanten deze en volgende week antwoord op die vragen. Boon, De Meijer en Smal brengen hun klanten namelijk hoogstpersoonlijk met bussen naar boer Edwin en boerin Anita, die het Nederlandse rundvlees aan deze slagers leveren.

Vleesveehouders Edwin en Anita Heijdra uit het Utrechtse IJsselstein kiezen iedere vrijdag de koeien uit, precies naar de wens van de drie slagers. De drie slagers ontvangen een foto van de koe, die de week daarop geleverd wordt. De foto verschijnt ook op het scherm in de winkel. Zo weten de klanten precies van welke koe hun vlees vandaan komt. 'Klanten kunnen zo 100 procent vertrouwen op transparantie en over de herkomst van hun vlees', zegt veehouder Edwin Heijdra.

Woensdag 11 april, kwam de eerste bus vol Noord-Hollandse consumenten naar de boerderij van Edwin en Anita Heijdra. 'Wij zijn verbluft over het aantal mensen dat zich via de slagers heeft opgegeven voor een bezoek aan ons', zegt Heijdra. 'Dit was de eerste bus vol en volgende week, 17 en 18 april, komen er nóg twee bussen. 'Wij vinden het geweldig dat zoveel mensen bewust bezig zijn met hun voedsel, specifiek kiezen voor de hoge kwaliteit van Nederlands rundvlees én bij ons willen komen kijken. Voor ons is dit tegelijk een prachtige kans om rechtstreeks in contact te komen met de burger-consument.'

De eerste bus vol klanten van de drie West-Friese slagers werd met een lunch ontvangen, uiteraard gebaseerd op Nederlands rundvlees, in de koeienstal. Tijdens de lunch, verzorgd door MobileBBQ, gaven Edwin en Anita Heijdra een presentatie over wat er allemaal komt kijken bij het houden van vleesvee. Alle vragen van bezoekers werden intussen beantwoord.

Lokale teelt en kringloop Edwin en Anita Heijdra houden in IJsselstein koeien in een mooie ruime hellingstal. Dit is een stal waarin de ligbedden dagelijks wordt opgevuld met schoon stro. De drie slagers kiezen bewust voor Zij letten nauwkeurig op allerlei duurzame aspecten, zoals het welzijn en de gezondheid van de koeien. Ook is gelet op het voer van de dieren. Dit voer wordt lokaal geteeld in de regio Utrecht. Daarnaast is veel aandacht voor het milieu, waarbij de mineralenkringloop wordt gestimuleerd. 'Denk bijvoorbeeld aan de kringloop van stromest. Hierdoor wordt het bodemleven actief gehouden en komen er meer weidevogels in het gebied waar wij onze koeien houden', zegt Heijdra. Een onafhankelijke organisatie ziet er volgens hem op toe dat deze voorwaarden worden nageleefd. 'Zo kunnen de drie slagers er van op aan dat het verhaal achter hun rundvlees 100 procent klopt.'

Dinsdag en woensdag (17 en 18 april) komen er opnieuw twee bussen met klanten van de drie keurslagers naar de boerderij van Edwin en Anita Heijdra. De lunch en rondleiding zijn van 13.00 tot 16.00 uur.