• Co Schipper

Opmeer in beroep tegen bomenkap langs de AC de Graafweg

OPMEER De gemeente Opmeer gaat in beroep tegen het plan van de provincie om ruim 200 bomen te kappen langs de te reconstrueren AC de Graafweg (N241). De gemeente stelt dat het provinciale inpassingsplan op de factoren leefklimaat en groenbeleving, niet goed is gemotiveerd. Wethouder Beemster (foto): "Gelet op de omgevingsstructuur voert de weg door de bebouwde kom, en moeten de maatregelen in onze optiek daarop worden aangepast." De gemeente stelt voor om de snelheid bij Opmeer terug te brengen tot 70 km/u. Dat is goed voor milieu en geeft minder geluidsoverlast.

Een groot deel  van het tracé bij Opmeer ligt in het gebied tussen de vier kruisingen die geregeld worden door verkeerslichten. Tussen deze verkeerslichten zou een maximum snelheid van 70 km/u goed passen volgens de gemeente. Het gaat hier voornamelijk om verkeer dat optrekt van 0 km/u tot 80 km/u. Naast minder geluid en uitstoot van uitlaatgassen wordt de veiligheid bij een maximumsnelheid van 70 km/u vele malen beter en hoef je dus minder aan te passen aan de weg. Wethouder Beemster: "Gezien het verweerschrift van de provincie wordt vooral belang toegekend aan de doorstroming van het verkeer." Verhalen van ambtenaren over juridisch ingewikkelde zaken bij het terugbrengen van de  maximumsnelheid van 80 naar 70 gaan er bij Beemster niet in. "Je kunt dit net zo ingewikkeld maken als je wilt."

Dorpsraad Spanbroek Opmeer staat er hetzelfde in als het college. Ook zij willen zo veel mogelijk bomenbehouden. Voorzitter Keesjan Stapel: "Het is jammer dat het zo moet. Het was mooier geweest als dit via constructieve gesprekken opgelost had kunnen worden". De Raad van State moet binnen 6 maanden de zaak behandeld hebben.