• Humanitas West-Friesland

Steun de kindervakantieweken vanHumanitas West-Friesland

WEST-FRIESLAND Je gunt je kind als ouder graag een vakantie. Maar misschien is de gezondheid een spelbreker. Of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom, ieder kind verdient een fijne vakantieweek. Daarom zijn er de Kindervakantieweken van Humanitas West-Friesland.

Humanitas West-Friesland verzorgt voor kinderen uit West-Friesland deze zomer een vakantie in Voorthuizen (Veluwe). De kinderen worden aangemeld door Jeugdzorg, GGZ-jeugd, de Voedselbank,
huisartsen en Intern Begeleiders op basisscholen. De kinderen worden begeleid door een team van goed voorbereide, ervaren en enthousiaste vrijwilligers.

De kosten per kind bedragen 395 euro, waarvan 330 euro door Humanitas West-Friesland bij elkaar gebracht wordt. Particulieren kunnen geld storten op: NL 70 RABO 0344 759202 o.v.v. activiteitencode 304 A 150001 en o.v.v. KinderVakantieWeken Humanitas West-Friesland 2019. Graag voor 1 juni 2019. Hoe meer geld er binnen komt, hoe meer kinderen op vakantie kunnen. De kindervakantieweken worden gehouden van 20 juli t/m 17 augustus 2019.