• WelWonen

't Centrum wordt 'Nieuw Begin' voor jongeren

ENKHUIZEN Het voormalige hotel-café op de hoek van de Prinsenstraat en de Westerstraat wordt in opdracht van Welwonen verbouwd door de ToekomstGroep. Er worden vier appartementen in gerealiseerd plus twee gemeenschappelijke ruimtes en een woning voor een woonbegeleider.

De appartementen zijn voor jongeren van 18 tot 23 jaar, die geselecteerd worden door Nieuw Begin, een project van de stichting Voor Effies en een initiatief van de protestantse gemeente en de gemeente Enkhuizen. Voor Effies werkt voor dit project samen met Parlan jeugdhulp en Welwonen. De inwonende woonbegeleider is van Parlan.

Het is de bedoeling dat de jongeren een jaar in hun appartement in 't Centrum blijven wonen en begeleid worden door Nieuw Begin. Daarna stromen ze door naar een reguliere zelfstandige woning. Het appartement in 't Centrum komt dan weer vrij voor een andere deelnemer.

De begeleiding is voor elke jongere verschillend en afhankelijk van de hulpvraag. De meesten worden ondersteund in het vinden van werk of een zinvolle vrijetijdsbesteding. Anderen om weer een studie op te pakken. De appartementen worden deze nazomer opgeleverd. Meer informatie op www.welwonen.nu.