• Welwonen

Welwonen zoekt huurders voor Westeinde 88-90

ENKHUIZEN Welwonen zoekt huurders voor de 26 huurappartementen die in de tweede helft van 2019 worden opgeleverd in het Westeinde 88-90. Mensen van 35 jaar en ouder, zonder thuiswonende kinderen, maken kans op één van de  16 appartementen die gebouwd worden in de voormalige bollenschuur. De overige 10 appartementen zijn bestemd voor één en tweepersoonshuishoudens van mensen van 55 jaar en ouder. Interesse? Stuur uw motivatie per mail of post vóór 3 januari 2019 naar Welwonen.  Voor beide doelgroepen geldt het wettelijke maximum jaarinkomen van 38.035 euro. De appartementen krijgen een huur onder de huurtoeslaggrens van 607,46 euro.

Welwonen zoekt sociale huurders die het nabuurschap nastreven. Mensen die zich betrokken voelen bij hun buren, die inspringen als er een vraag van wat voor aard dan ook voorbijkomt. Ook mensen die wat op hebben met een gezamenlijk te gebruiken en onderhouden tuin. "Wanneer u hier wilt komen wonen dan is uw motivatie belangrijk. Hoe lang u als woningzoekende staat ingeschreven is voor dit project in principe niet van belang. Bent u nog niet ingeschreven? Doet u dit dan alsnog via Woonmatchwestfriesland, want uiteindelijk heeft Welwonen uw inschrijving wel nodig. Dit kost niets."

 Wie aan de eisen voldoet kan een motivatiebrief schrijven. Stuur de brief vóór 3 januari 2019 per e-mail naar info@welwonen.nu of per post naar Rode Paard 5, 1602 DG Enkhuizen. Kijk voor meer informatie en foto's op www.welwonen.nu. Projectleider Ton Jonker zorgt iedere week voor nieuwe foto's.